Zakłady Rehabilitacji Ambulatoryjnej Miejsca wykonywania świadczeń:

 1. 80-389 Gdańsk, ul. Fromborska 24
  wiecej »
 2. 81-089 Gdynia, ul. Jęczmienna 8
  wiecej »
 3. 83-034 Trąbki Wielkie ul. Pasteura 1
  więcej »

Zakłady realizują świadczenia rehabilitacyjne dla pacjentów na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego w warunkach ambulatoryjnych. Działamy na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W zakresie usług świadczonych przez Zakłady Rehabilitacji znajdują się:

 1. fizykoterapia - zabiegi laseroterapii, magnetoterapii, elektroterapii, zabiegi z zakresu światłoleczenia i krioterapii
 2. kinezyterapia - ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, terapii manualnej, ćwiczenia ogólnorozwojowe i indywidualne
 3. masaż - leczniczy, drenaż limfatyczny

Usługi rehabilitacyjne wykonywane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów na podstawie zlecenia wydanego przez zatrudnionego w lekarza specjalistę rehabilita

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze

Miejsca wykonywania świadczeń:

 1. 80-389 Gdańsk, ul. Fromborska 24
  wiecej »
 2. 81-089 Gdynia, ul. Jęczmienna 8
  wiecej »

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowej opieki, obejmującym swym zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Zakładprzeznaczony jest głównie dla pacjentów, którzy:

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel.

Miesięczną opłatę za pobyt w zakładzie ustala się w wysokości 70% miesięcznego dochodu, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 250% najniższej emerytury, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

» Tu można pobrać wniosek o skierowanie do ZOL-u: pobierz

Hospicjum Stacjonarne

Miejsce wykonywania świadczeń:

 1. 81-855 Sopot, Al. Niepodległości 632
  wiecej »

Hospicjum jest miejscem opieki nad osobami ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową w fazie terminalnej. Hospicjum dysponuje 24 miejscami.

Opieką hospicyjną objęci są głównie pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, kiedy leczenie przyczynowe zostało już zakończone.

Dalsze możliwe działania medyczne, są ukierunkowane na leczenie objawowe, polegające na złagodzeniu dolegliwości bólowych, duszności oraz licznych dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Ideą opieki hospicyjnej jest stworzenie komfortowych i godnych warunków cierpiącemu choremu, z uszanowaniem jego tożsamości i autonomii do ostatnich chwil życia. Chorzy objęci są stała opieką medyczną, duchową i psychologiczną.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Rejestracja:

Poradnia Leczenia Bólu

Miejsce wykonywania świadczeń:

 1. 81-855 Sopot, Al. Niepodległości 632
  wiecej »

Poradnia świadczy usługi medyczne na rzecz pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu spowodowanego między innymi:

Godziny pracy poradni:

poniedziałek -  nieczynna

wtorek - 15.00-19.00

 środa - 08.00-20.00

czwartek - 15.00-18.05

piątek - 08.00-15.30      

Rejestracja:

w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu: 58/ 340-27-98.

Wymagane dokumenty:

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej

Miejsca wykonywania świadczeń:

 1. Minkowice: 84-110 Krokowa, ul. Żwirowa 4
  tel.: 694 485 563, fax. /058/ 673 72 22
 2. Łapino: 83-050 Łapino; ul. Sienkiewicza 50
  tel.: /58/ 682 69 32, 694 485 562, fax. /058/ 682-69-31
  wiecej »

Poradnie Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego zapewniają holistyczną, kompleksową, indywidualnie dostosowana opiekę nad pacjentem, promocję i profilaktykę zdrowia, podstawową diagnostykę, świadczenia rehabilitacyjne (ćwiczenia ruchowe, usprawniające) i lecznicze (m.in. iniekcje, kroplówki)

Zabiegi realizowane są głównie w domu pacjentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18.

Rodzaje wykonywanych świadczeń:

 1. świadczenia profilaktyczne (między innymi: odwiedziny, edukacja, poradnictwo, kontrola leków, wizyty u noworodków),
 2. świadczenia diagnostyczne (między innymi: pomiar RR, cukru, pobieranie krwi do badań),
 3. świadczenia pielęgnacyjne (między innymi: opatrunki, toaleta, kąpiel, toaleta przeciwodleżynowa, zmiana cewnika, wymiana sondy żołądkowej, pielęgnacja odleżyn),
 4. świadczenia lecznicze (między innymi: iniekcje domięśniowe, iniekcje dożylne, iniekcje podskórne, kroplówki, stawianie baniek)
 5. świadczenia rehabilitacyjne (między innymi: ćwiczenia ruchowe, usprawniające).