Podmiot Leczniczy
Caritas Archidiecezji Gdańskiej


81-805 Sopot, Al. Niepodległości 778

Tel. /058/ 555 78 78, fax.: /058/ 551 57 46

Kierownik: Ks. Janusz Steć
Adres mail: jstec@caritas.pl

Kierownik podmiotu leczniczego:                                                                                                                               

Adres mail

tel. /58/ 555 78 78