W celu niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym Caritas Archidiecezji Gdańskiej 1 lipca 2000 roku utworzyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - obecnie: Podmiot Leczniczy.  

Podmiot Leczniczy Caritas realizuje kontrakty podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

Pod koniec 2013 roku Podmiot Leczniczy Caritas Archidiecezji Gdańskiej uzyskał Certyfikat ISO

                                                              Certyfikat ISO