Jeden procent dla Caritas
logo Caritas

Warunki przekazywania 1%

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2009 roku 1% podatku dochodowego mogą przekazać:

  • Nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu - PIT-36 w poz. 324,
  • Podatnicy podatku liniowego - PIT-36L - w poz. 95,
  • We wspólnym rozliczeniu rocznym małżonkowie - PIT-37 w poz. 138, 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony,
  • Podatnicy osiągający przychody ze zbycia nieruchomości -  PIT-39 w poz. 52
  • Podatnicy osiągający przychód z kapitałów – PIT 38 w poz. 58.

Dodatkowo: Podatnik przekazujący jeden procent podatku ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres oraz cel szczegółowy na jaki przekazuje 1% podatku), jest to informacja dla organizacji pożytku publicznego, którą urząd skarbowy jej przekaże.

Zgodę na przekazanie tej informacji podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę

- poz. 326 - PIT-36,

- poz. 97 - PIT-36L,

- poz. 140 - PIT-37,

- poz. 60 - PIT-38,

- poz. 54 - PIT-39.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 29 lipca 2016 r. 1% podatku należnego na rzecz jednej, wybranej i wskazanej przez podatnika w PIT rocznym, organizacji pożytku publicznego.

Koszty przelewu są potrącane z 1% podatku.

Przekazywana kwota stanowi równowartość 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Numer KRS Caritas Archidiecezji Gdańskiej: KRS nr 0000247280

Ważne: Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. Przy oczywistych omyłkach w nazwie urzędy skarbowe będą zapewne rozpoznawać nazwy organizacji albo wzywać do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansów). Mogą jednak tego nie zrobić. Pomyłka w numerze KRS może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie (po 30 kwietnia 2016 r.) nie dają prawa przekazania 1%, nawet, jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.