Copenhagen Youth School (duń. „Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole”) to funkcjonująca od 1942 r. w Kopenhadze „Szkoła dla Młodzieży”.  

W ramach swojej działalności Ungdomsskolen prowadzi z jednej strony systematyczną edukację dla osób do 25 roku życia, z drugiej różnorodne formy zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań młodych ludzi oraz propagowanie wśród nich pozytywnych form spędzania czasu wolnego.  

Zajęcia w czasie wolnym przeznaczone są dla osób w wieku 13 – 18 lat, natomiast w ramach regularnych zajęć szkolnych oferujemy różne typy szkół dla osób od siódmej do dziesiątej klasy oraz inne alternatywne formy kształcenia dla młodych ludzi do 25 roku życia. Wspieramy, edukujemy i zachęcamy osoby, które przerwały edukację w szkole podstawowej do podjęcia pracy lub dalszej nauki.  

Struktura szkoły  

Strukturę szkoły określa Urząd Miasta Kopenhagi w dokumencie zawierającym opis planu zajęć oraz roczny budżet. Ungdomsskolen jest kierowana przez zarząd, w skład którego wchodzą politycy, pracownicy szkoły oraz uczniowie.  

Założenia szkoły  

Undgomsskolen została powołana na mocy „Aktu o Szkołach dla Młodzieży”. Od początku swojej działalności nastawiona była na wychowywanie młodych ludzi w duchu demokracji, przygotowując ich do aktywnego udziału w życiu społecznym.    

„Szkoła dla młodzieży ma dać młodym osobom możliwość pogłębienia swojej wiedzy, pomóc im zrozumieć społeczeństwo i przygotować ich do uczestniczenia w nim, przyczynić się do podnoszenia jakości ich życia jako całości oraz równolegle rozwijać zainteresowanie młodych ludzi demokracją oraz stwarzać im możliwość aktywnego udziału w demokratycznym społeczeństwie.”  

                                                                          (cytat z „Aktu o Szkołach dla Młodzieży”)

Kobenhavns kommunes Ungdomsskole

Fredericiagade 39, 4,  1310 Kbh. K

Tel.: +45 33 36 44 70

Fax: +45 33 36 44 74

Mail: ungdomsskolen@ungdomsskolen.kk.dk