Gmina Miasta Sopot  

Sopot jako pierwsze - i jak na razie jedyne miasto w Polsce – jest członkiem międzynarodowej organizacji pod nazwą „Szkoła Drugiej Szansy”.  

Celem stowarzyszenia wspieranego przez Komisję Europejską jest niesienie pomocy młodym ludziom, którzy wypadli z systemu edukacji formalnej i mają trudności m.in. z odnalezieniem swojego miejsca na rynku pracy.

Współpraca Urzędu Miasta Sopotu z przedstawicielami organizacji „Szkoła Drugiej Szansy” rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy to Pani Małgorzata Pobłocka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień - wraz z grupą młodych ludzi z Sopotu po raz pierwszy wzięła udział w europejskim spotkaniu młodzieży zorganizowanym w Kopenhadze. Efektem tej wizyty było nawiązanie stałej współpracy z partnerami zagranicznymi, a w 2006 włączeniem Miasta Sopot w grono oficjalnych członków stowarzyszenia.

Dzięki staraniom Urzędu Miasta Sopotu współpraca nadal się rozwija i umacnia. Co roku kilku lub kilkunastoosobowa grupa młodzieży ma możliwość wyjazdu na „międzynarodowy zlot” w jednym z miast europejskich, podczas którego spotyka się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, poznaje nowe kultury  a przy okazji uczy się tolerancji i szacunku dla innych.

Przy okazji organizowanych spotkań przedstawiciele poszczególnych instytucji i miast partnerskich biorą udział w szkoleniach i warsztatach, podczas których wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują coraz to skuteczniejszych form pomocy młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym – zwłaszcza poprzez tworzenie i rozwijanie alternatywnych form kształcenia zawodowego.

Jako Partner w projekcie „Druga szansa” realizowanym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej Urząd Miasta Sopotu służył pomocą w nawiązaniu kontaktów z Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole w Danii. Jednocześnie – ze względu na rozległe kontakty i szerokie możliwości działania – głównym zadaniem Gminy Miasta Sopot będzie prowadzenie działań upowszechniających, ukierunkowanych na wypromowanie tworzonego w ramach projektu innowacyjnego modelu kształcenia zawodowego młodzieży oraz włączanie go  w nurt obecnych polityk.  

 

Urząd Miasta Sopotu

ul. Kościuszki 25/27

81-704 Sopot