W termnie czerwiec 2010 - grudzień 2012 Caritas Archidiecezji Gdańskiej z partnerami realizowała innowacyjny projekt pod nazwą „Druga szansa” – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wspólnie z Gminą Miasta Sopot oraz Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole z Danii pracowano nad stworzeniem nowego innowacyjnego modelu kształcenia zawodowego dla młodzieży w wieku 18-25 lat, która wypadła z systemu edukacji i pozostawała bez zatrudnienia ze względu na brak odpowiedniego przygotowania zawodowego.

Pomysł projektu zrodził się z wieloletniej pracy Caritas na polu pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Doświadczenia ze współpracy z młodymi ludźmi, którzy nie sprostali wymaganiom systemu edukacyjnego i bardzo wcześnie zakończyli swoje kształcenie pozbawiając się w dużej mierze szans na podjęcie pracy, zachęciły nas do podjęcia prób stworzenia alternatywnej metody kształcenia zawodowego dostosowanego do ich możliwości i potrzeb.

W trakcie pierwszego ośmiomiesięcznego etapu trwania projektu zespół ekspertów pracował nad przygotowaniem wstępnej wersji nowego modelu kształcenia zawodowego oraz strategii jego wdrażania.

Po uzyskaniu akceptacji ze strony Instytucji Pośredniczącej rozpoczęto drugi etap, czyli fazę testowania oraz upowszechniania wypracowanego modelu.

Poniżej znajdziecie Państwo publikację w jęz. polskim i w jęz. angielskim - opis przetestowanego produktu: Model Szkoła Drugiej Szansy.

Model SZKOŁA DRUGIEJ SZANSY (pl)

The Model SECOND CHANCE SCHOOL (eng)